Projev na počest Srebrenice

V sobtou 11. července se slaví Den památky Srebrenice, na počest můžu a chlapců, kteří se stali oběťmi genocidy, ke které došlo  v roce 1995 ve městě Srebrenica v Bosně a Hercegovině. Videozáznam s projevem Angeliny sdílela právě v den památky organizace Remembering Sebrenica. Téma konfliktu v Bosně a Hercegovině je Angelině blízké. Její režijní filmový debut V zemi krve a medu z roku 2011 se odehrává na pozadí války v Bosně.


"Dnes mám v mysli matky Srebrenice a všechny ostatní přeživší, jejichž manželé, bratři a synové byli zabiti při genocidě, která se stala před 25 lety. Také myslím na oběti, zejména na děti, kterým byla odepřena šance žít, milovat a mít své vlastní rodiny. Je to nepopsatelná ztráta. A myslím na všechny lidi v Bosně a Hercegovině. Tato krásná země ve tvaru srdce, která je v srdci Evropy, která mi dala mnoho drahých přátel, poskytla úžasné zážitky a která pro mě bude vždy představovat sílu, náklonnost a důstojnost . Lidem Bosny posílám svůj soucit, můj respekt a truchlím s ní.

Chci dnes mluvit s mladými lidmi v regionu i mimo něj. V době, kdy k tomuto masakru došlo, jste se ještě nenarodili. Možná vás zajímá, co to má společného s vámi. Druh nenávisti, který byl přenesen na Srebrenicu, stále existuje. Žije všude, kde lidé najdou výmluvy, aby izolovali ostatní a popírali jim práva jako rovnocenné lidské bytosti.

Ve Srebrenici došlo k zločinu, ke kterému nedošlo přes noc. Tomu bylo možné zabránit. I v posledních několika hodinách. Začal předsudky, diskriminací a nenávistnou řečí, která démonizovala celý lid a chovala se k nim jako k podřadným bytostem. To bylo rozšířeno vůdci, kteří používali lži k vymýšlení strachu a k přijetí násilí. Tyto trendy v našem světě stále existují a zůstávají stejně nebezpečné. Samozřejmě ne všechna nenávist a diskriminace vede ke genocidě, ale veškerá genocida začíná selháním při řešení tohoto chování. 

Vaše generace to může změnit. Už se brání. A dává mi to naději. Nemusíte být vězni minulosti. Můžete odolat pokusům oddělit vás od kohokoli jiného na základě vaší národnosti, etnicity, náboženství nebo barvy pleti. Můžete odmítnout diskriminaci, nenávistné projevy, propagandu a lži. Můžete sdílet vizi světa založeného na stejných právech, rovných zákonech a respektování rozdílů. Svět, ve kterém tento typ vraždy, ke kterému došlo ve Srebrenici, nemůže existovat. To je nejlepší způsob, jak můžeme ocenit rodiny, které si dnes pamatujeme, a oběti pronásledování po celém světě, na které můžeme být hrdí."

Žádné komentáře:

Okomentovat